Drobečková navigace

Úvod > O nás > Oblátští svatí > Bl. Josef Gérard

Blahoslavený Josef Gérard

Život a poslání

Josef Gérard se narodil roku 1831 v Bouxières-aux-Chênes v Lotrinsku. V r. 1849 vstupuje do diecézního kněžského semináře v Nancy, kde se setkává s jedním misionářem oblátem z Kanady. To v něm utvrzuje rozhodnutí stát se oblátem. Po dvou letech tedy ukončuje studium v semináři a vstupuje do noviciátu Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Již jako jáhen je poslán na misie do Jižní Afriky a tam také roku 1854 přijímá kněžské svěcení.

Po deseti letech obětavé, ale zcela neplodné práce u kmene Zulu odešel do „Země Basutů“, dnešního Lesotha. Tam si získal nejen důvěru místního krále, ale i srdce všech Basutů. Prodchnut duchem modlitby („Otec se živí modlitbami,“ říkávali jemu svěření lidé) a zapálen láskou jim horlivě sloužil po dobu 60 let. Zvláštním rysem jeho apoštolátu byl zejména osobní přístup ke každému člověku zvlášť.

Po jeho smrti, 29. května 1914, se misie v této zemi dočkaly nebývalého rozkvětu a hrob tohoto misionáře se dosud těší všeobecné úctě nově obrácených Afričanů, kteří sem nepřetržitě přicházejí, aby si z něj odnesli hrst země. Dnes žije v Lesothu převážně křesťanské obyvatelstvo a oblátská tradice zde nachází své pokračovatele v podobě mnoha domorodých povolání.

15. září roku 1988 byl v Lesothu Josef Gérard prohlášen papežem Janem Pavlem II. za blahoslaveného.


 • 1831 12. března se Josef Gérard narodil v Bouxières-aux-Chênes ve Francii
 • 1849 vstup do kněžského semináře
 • 1851 zahájení noviciátu v N.D. de l’Osier
 • 1853 odjezd do Jižní Afriky
 • 1854 kněžské svěcení v jihoafrickém Pietermaritzburgu
 • 1861 apoštolská výprava do Lesotha
 • 1862 superior misie „Ves Ježíšovy Matky“ (Roma) u Basutů
 • 1876 zakladatel a superior misie sv. Moniky na severu země
 • 1898 návrat na misii Roma
 • 1914 29. května Josef Gérard v misii Roma umírá
 • 1988 blahořečení papežem Janem Pavlem II


„Abychom byli milováni – musíme milovat! To je to tajemství! A to se týká i Basutů, i členů kmene Metebele a dokonce i nevěřících. Při pohledu na ně si musíme položit otázku: co je třeba udělat, aby se obrátili? Odpověď najdeme na každé stránce evangelia: je nutné je milovat. Je nutné je milovat navzdory všemu, je nutné je milovat neustále.“