Drobečková navigace

Úvod > O nás > Sv. Evžen de Mazenod

Svatý Evžen de Mazenod

Příběh života a povolání

Zakladatel misionářů oblátů Evžen de Mazenod se narodil v r. 1782 v Aix-en-Provence. Prožil pohnuté dětství a mládí. Poté, co zakusil pronásledování během Francouzské revoluce a vyhnanství v Itálii, se pokouší získat zpět zkonfiskovaný majetek a svou prestiž. Ale velkopáteční setkání s ukřižovaným Kristem, ve kterém poznává svého milujícího Spasitele, a naléhavé potřeby zdevastované církve uvržené ve zmatek Francouzskou revolucí přinášejí odpověď na jeho existenciální otázky, a dávají tak jeho životu nový směr. Evžen se stává knězem a v rodném Provensálsku začíná pracovat s mládeží, nevzdělanými venkovany, vězni, chudými...

V roce 1816 se cítí povolán k tomu, aby kolem sebe shromáždil několik kněží, kteří by společně vedli bratrský život a věnovali se hlásání lidových misií, aby se tak v chudých a opuštěných lidech mohla znovu probudit křesťanská víra. Tak byly položeny základy Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné (OMI), schválené papežem Lvem XII. v roce 1826. Když se v roce 1837 stal Evžen marseillským biskupem, pracoval neúnavně na rozvoji místní církve, ale na výzvy biskupů z dalekých zemí také ochotně posílal své obláty až do těch nejzazších koutů světa. V roce 1975 ho při blahořečení nazval papež Pavel VI. misionářem vášnivě zamilovaným do Krista a církve. V roce 1995 ho pak Jan Pavel II. prohlásil za svatého.

 

Podrobnější životopis sv. Evžena


„Co bude s vámi, chudými, nuznými, kteří jste lidskou nespravedlností či tvrdostí osudu nuceni obstarávat si ubohé živobytí, potupně žebrat o chléb, který potřebujete k zajištění svého života? Svět se na vás dívá jako na odpad společnosti, nesnesitelný na pohled. To je to, čím jste v jeho očích! Pojďte a naučte se teď, čím jste v očích víry. Jste Božími syny, jste bratry Ježíše Krista, jste vyvoleným národem jeho dědictví. Pozdvihněte tedy svého ducha; ať se znovu probudí vaše pokořené duše, přestaňte se plazit po zemi. Vzpřimte se k nebi, kde je váš stálý domov.“