Drobečková navigace

Úvod > Naše misie > Lidové a zahraniční misie

Lidové a zahraniční misie

Lidové misie

Naše řeholní společenství je od samého počátku společenstvím misijním. Odpovědí našeho zakladatele Evžena de Mazenod na setkání s osobní Boží láskou a na naléhavé potřeby církve a společnosti po Francouzské revoluci bylo založení původně volného sdružení lidových misionářů, které se postupem času proměnilo v řeholní společenství. Misionáři Provensálska, jak si nejprve říkali, zahájili své společné poslání hlásáním lidových misií v okolí Aix-en-Provence. Lidové misie pro ně byly privilegovaným nástrojem, jak dosáhnout obnovy víry na provensálském venkově zdevastovaném revolucí. Od té chvíle jsme jako misionáři obláti nikdy tento druh služby neopustili. Mění se struktura misií, používané nástroje, délka obnov, ale hlásání Boží lásky k člověku v podobě lidových misií zůstává v mnoha částech oblátského světa stále ještě vhodným prostředkem k povzbuzení ve víře i k nové evangelizaci.

Zahraniční misie

25 let po založení společenství se v r. 1841 vydává první oblát do zahraničí a pokládá tak základ budoucí Anglo - irské provincie. Z lidových misionářů se tak obláti stávají i misionáři „ad gentes“, tedy misionáři na zahraničních misiích. Přibližně v téže dobu navštěvuje Evžena de Mazenod, tehdy už biskupa v Marseille, biskup z kanadského Montrealu a navrhuje mu, aby obláti založili v jeho diecézi první kanadskou misii. Evžen ještě v r. 1841 posílá prvních šest oblátů do Kanady, aby hlásali evangelium přistěhovalcům i původnímu obyvatelstvu. V následujících letech vysílá sv. Evžen své obláty do Spojených států, na Ceylon, do Jižní Afriky…

Dnes působíme ve více než 70 zemích světa. Jedním z posledních založených oblátských působišť je například Ghana, Guinea Bissau, Čína, Kuba, Turkmenistán, Bělorusko, Ukrajina, Rusko...