Drobečková navigace

Úvod > O nás > Středoevropská provincie

Středoevropská provincie O. M. I.

Struktura kongregace

Kongregace misionářů oblátů je centrálně řízena z našeho generálního domu v Římě. Tam sídlí generální správa složená z generálního představeného s radou a několika službami důležitými pro poslání celé kongregace. Současným „generálem“ misionářů oblátů je náš španělský spolubratr a bývalý misionář v Západní Sahaře Luis Ignacio Rois Alonso, OMI.

Kongregace je rozdělena do pěti regionů: Afrika – Madagaskar, Asie – Oceánie, Kanada – USA, Evropa a Latinská Amerika. Ty se pak dělí do provincií, delegatur a misií. 


Naše provincie

Středoevropská provincie misionářů oblátů zahrnuje spolubratry z Česka, Německa a Rakouska. Vznikla 21. května 2007 spojením bývalé Německé provincie a Česko-rakouské delegatury. Na území dnešní Středoevropské provincie působí obláti již od r. 1895, kdy byl založen mateřský dům Německé oblátské provincie v hesenském Hünfeldu. Ten je dodnes sídlem provinciála Středoevropské provincie, který je spolu se svou radou zodpovědný za život a misii provincie. Současným provinčním představeným je náš spolubratr Felix Rehbock, OMI.

Do českých zemí přicházejí obláti právě z Německa v r. 1911. První dům v Rakousku zase založili obláti z Československa v roce 1934 v jedné z vídeňských dělnických čtvrtí.

V současnosti žije v jednom z našich čtrnácti domů v Německu, Rakousku a Česku okolo 100 kněží, bratří a scholastiků.


Naše komunity

Česko

Plasy – Dolní Bělá
Žebnická 559
331 01 Plasy

Na rozsáhlém území severního Plzeňska působí obláti s menší přestávkou od r. 2005. Misijní charakter zdejší církve a vstřícnost plzeňské diecéze nám zde umožňuje zkoušet nové cesty a způsoby společné práce i života. Oblátská komunita tu v současnosti žije ve dvou domech v Plasích a Dolní Bělé. Svůj komunitní život i službu velmi úzce sdílí se skupinou oblátských asociovaných, která tu kolem komunity vznikla a i nadále velmi aktivně působí. Šest spolubratří z Česka, Rakouska, Srí Lanky a Madagaskaru se tady na severním Plzeňsku věnuje pastoraci rozsáhlého farního území, ale působí také ve vězeňské pastoraci, soustředí se na misii s mládeží, spolupracuje s plzeňským Diecézním centrem mládeže a Pastoračním centrem plzeňského biskupství. V Dolní Bělé založili asociovaní spolu s obláty spolek V Době, který se stará o vznik a rozvoj komunitního centra, které má propojovat obecní život s životem místní církve a stát se místem setkání pro všechny. Plasy jsou zároveň centrem oblátské pastorace povolání a místem, kde probíhá první misijní formace těch, kteří se rozhodují pro oblátský řeholní život.

Tábor-Klokoty
Staroklokotská 1
390 03 Tábor

V r. 1994, tři roky po obnovení činnosti misionářů oblátů v Česku po období komunistického režimu, přebrali obláti správu jihočeského poutního místa v Táboře – Klokotech. Klokoty se tak staly hlavním sídlem misionářů oblátů v Česku. Zdejší mezinárodní komunita čtyř spolubratří z Česka, Rakouska a Vietnamu a také jednoho čestného obláta se stará nejen o chod důležitého poutního místa, ale také o několik farností. Klokoty jsou zároveň vyhledávaným místem pro svátost smíření, přípravu na manželství a křest a také tzv. církevní turistiku. Jsou centrem naší pomoci misiím. Právě zde působí asistentka Oblátského misijního díla (OMD). Významnou částí našeho poslání je zde také misie s lidmi bez domova a charitní služba. Oblátský dům a nám svěřená farnost je zároveň místem pravidelných setkání skupiny našich asociovaných laiků.


Německo

Burlo
Vennweg 6
46325 Borken-Burlo

Dům Mariengarden
Obláti jsou v Burlo aktivní ve farní pastoraci, ale působí také jako školní kaplani v gymnáziu Mariengarden, jehož jsme jako oblátská provincie zřizovateli. V Burlo spolupracujeme také s nedalekou komunitou našich sester misionářek oblátek. Náš dům je také sídlem provinční misijní prokury, která se stará o podporu oblátských misií po celém světě.

 

Essen-Kray
Barbarastr. 5
45307 Essen-Kray

Dům sv. Evžena de Mazenod
Oblátský dům v Essen byl otevřen v prosinci r. 2021. Působíme zde ve farnosti sv. Vavřince a jedním z těžišť naší práce je místní tzv. „pohostinský“ kostel, který je vedle liturgického prostoru i místem, které přijímá sociálně slabší obyvatele, stejně jako migranty.

 

Fulda
Brüder-Grimm-Str. 1
36037 Fulda

Mládežnická komunita a oblátská komunita bl. Maria Borzagy
Fuldská oblátská komunita je v Německu centrem naší misie s mládeží. V místní komunitě probíhá také oblátský prenoviciát, tedy první stupeň formace mužů, kteří chtějí do našeho společenství vstoupit.

 

Hünfeld
Klosterstr. 5
36088 Hünfeld

Dům sv. Bonifáce
Oblátský dům svatého Bonifáce v Hünfeldu je mateřským domem německých oblátů. Dnes je místem největší oblátské komunity v provincii, sídlem provinciála Středoevropské provincie, pečovatelské stanice pro naše starší a nemocné spolubratry a také velkým duchovním centrem, kde se pořádají duchovní cvičení, kongresy, přednášky a setkání nejrůznějších druhů.


Jüchen
Nikolauskloster
41363 Jüchen

Dům sv. Mikuláše
Misionáři obláti žijí a pracují v „Nikolausklosteru“ již více než 100 let. Hlavním posláním místních oblátů je být tu pro všechny, kteří si najdou na toto krásně položené místo cestu. Ať už jde o ty, kdo se sem přicházejí modlit nebo hledají radu, o ty, kdo sem přicházejí strávit několik dní v pohostinské části našeho domu, nebo o jednodenní výletníky. Dalšími stěžejními body práce je zde pastorační péče o školy, mládež a rodiny a také služba svátosti smíření.

 

Kronach
Klosterstr. 17
96317 Kronach

Dům sv. Jindřicha
Obláti se ve franském okresním městě Kronach starají o klášterní kostel a jsou k dispozici pro doprovázení a svátost smíření. Působí zde také ve farnostech a nemocnicích jako kaplani.

 

Mohuč
Merkurweg 21
55126 Mainz

Dům Mainz-Finthen
Oblátský dům v Mohuči-Finthenu je sídlem oblátského nakladatelství a kontaktního centra pro média a komunikaci. Kromě těchto provinčních úkolů je důležitou službou místní komunity liturgická výpomoc v okolních farnostech.

 

Unlingen
Kirchgasse 1
88527 Unlingen

Dům P. Marie Neposkvrněné
V Ulingen působíme ve farní a poutní pastoraci. Důležitou oblastí naší zdejší práce je služba migrantům a pastorace v oblasti médií.


Rakousko

Gmünd-Neustadt

Lagerstr. 61
3950 Gmünd

Farnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Místní komunita patří ke komunitě poutního místa Maria Taferl. Úkolem spolubratří je farní pastorace.

 

Maria Taferl
3672 Maria Taferl

Dům Maria Taferl
Misionáři obláti se o poutní místo a pastoraci v Maria Taferl starají od roku 1969. Maria Taferl je největším mariánským poutním místem v Dolním Rakousku a v diecézi Sankt Pölten.

 

Vídeň
Heiligenstädter Straße 101
1190 Wien

Dům ve Vídni-Unterheiligenstadt
V rakouském hlavním městě působí obláti ve Vídni-Unterheiligenstadtu. Působí zde ve farní pastoraci.