Drobečková navigace

Úvod > Naše misie > JPIC

JPIC

Na straně chudých a utiskovaných

Nedílnou součástí naší misie napříč celým oblátským světem je služba ve prospěch Spravedlnosti, míru a integrity stvoření, tzv. JPIC (Justice, peace and integrity of creation). Jejím úkolem je přispívat k proměně toho, co je příčinou útlaku a chudoby, a budovat společnost založenou na vnímání důstojnosti člověka v duchu základních principů sociální nauky církve.

Po mnoha letech komunitního rozlišování a především díky četné a bohaté zkušenosti misionářů oblátů s životem a situacemi chudých lidí, obětí nespravedlnosti, válek a násilí, zejména vůči původním obyvatelům a menšinám, obětí obchodování s lidmi, zneužívání a vykořisťování lidí po celém světě postavila kongregace tuto misii do centra svého života a poslání.


Spravedlnost a mír jsou hodnoty, které církev od samého počátku vnímala jako hodnoty evangelní. Evženova počáteční prioritní volba pro chudé a opuštěné, která stála u zrodu našeho řeholního společenství, stejně jako současné encykliky papeže Františka o integrální ekologii Laudato si' (2015) a o univerzálním bratrství Fratelli tutti (2020) nás v tomto směřování jen utvrzují.

Proto se jako obláti po celém světě přednostně věnujeme chudým rozličných tváří a přední místo v naší misii má např. misie s migranty, s lidmi bez domova, služba mezináboženskému dialogu, misie smíření s původními obyvateli Kanady, práce s opuštěnými dětmi, péče o společný domov atd. Misionáři obláti jsou také členy „VIVAT International“, nevládní organizace zástupců 12 katolických řeholních kongregací, která působí ve 120 zemích a prosazuje lidská práva prostřednictvím obhajoby na mezinárodní i místní úrovni. VIVAT International má také zvláštní poradní status při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC).