Drobečková navigace

Úvod > Povolání

Povolání

Jsem oblátem, protože obláti jsou tu pro chudé, se kterými pracují. Žijí ve společenství a mají rádi církev. Tak chci žít i já.(Karel Mec, OMI, český misionář oblát v Zimbabwe)
Je vás třeba, je třeba vaší misijní odvahy, vaší ochoty přinášet všem radostnou zvěst, která osvobozuje a utěšuje. Radost evangelia ať září nejprve na vašich tvářích, ať z vás činí radostné svědky.(papež František k misionářům oblátům)
Poslal mě hlásat radostnou zvěst chudým. Právě proto jsme byli založeni... A tvoříme tu nejjednotnější rodinu, jejíž členové mají jedno srdce a jednu duši.(sv. Evžen de Mazenod, OMI)

Manželem, matematičkou nebo misionářem oblátem?

Člověk o tom možná ani nepřemýšlí... Stal jsem se manželem, protože jsem jednoduše našel tu pravou. Stala jsem se maminkou, protože s tímto člověkem po boku se chci radovat z nového života. Stala jsem se matematičkou, protože čísla mě už od malička fascinovala. Stal jsem se misionářem oblátem, protože jsem zakusil sílu oblátského společenství a líbilo se mi, jak spolubratři pracují s chudými.


Povolání jako Boží sen o mně

To všechno je pravda... Ale my věříme, že pod všemi těmito touhami, dary a setkáními je něco víc, že je tam záměr... Boží záměr, Boží sen o mně a se mnou... Boží povolání. Ale zaslechnout Boží volání není vždy úplně snadné.


Hlasy, kam se podíváš

Dnes je kolem nás i uvnitř nás spousta hlasů, které se navzájem překřikují. Není snadné se ztišit a naslouchat. Jenže pokusit se o to - svobodně, s odvahou a radostí - opravdu stojí za to. Bůh totiž pro každého z nás chce, abychom měli život a měli ho v plnosti.


Jak na to?

Jedním z nutných nástrojů při rozlišování povolání je modlitba, tedy upřímný rozhovor s Bohem. Ale pozor! Jde o rozhovor dvou svobodných bytostí! Bůh navrhuje a my přemýšlíme, připomínkujeme, možná občas i vzdorujeme, ptáme se „jak" a „proč", snažíme se pochopit, bereme si čas, necháme se svádět, a nakonec se pokojně a s radostí rozhodneme.

Bůh k nám ale promlouvá i skrze dary a talenty, které nám dal, promlouvá skrze touhy a přání, které vložil do našich srdcí. I těm je třeba naslouchat.

Božími znameními jsou také důležití lidé, se kterými se v životě potkáváme, a v neposlední řadě jistě i potřeby a nouze církve a našeho světa.

Ale hlavně! Na to všechno nemůžeme být sami! Mít zkušenějšího člověka, kterému důvěřuji a s kterým svou cestu sdílím, je při rozlišování povolání klíčové.

Proč ne OMI?

Už více než 200 let si z generace na generaci předáváme svou „DNA", kterou od Ducha svatého jako první obdržel náš zakladatel sv. Evžen de Mazenod. Jejími hlavními vlákny, která prostupují naším životem, jsou láska ke Kristu, chudým a církvi, hledání nových cest evangelizace, zasvěcení skrze řeholní sliby a pozornost vůči potřebám světa. To všechno v rodinném duchu našich komunit.

Stát se misionářem oblátem - knězem nebo bratrem - i dnes může znamenat prožít svůj život v plnosti a v radostné blízkosti Bohu a člověku.


Pojď, a uvidíš

Pokud tě některá z těchto slov oslovují, můžeš navštívit naši komunitu v Plasích na severním Plzeňsku, která se zaměřuje na práci s mládeží, nebo nám jednoduše napsat. Pro zájemce o život podle evangelia a o rozlišování povolání nabízíme i dlouhodobější komunitní zkušenost. Společný každodenní život, modlitba i společná misie ti v rozlišování povolání mohou být víc než užitečnou pomocí.


Kontakt

Vlastimil Kadlec, OMI

Zodpovědný za povolání

+420 733 755 901

vlastimil@oblati.cz