Drobečková navigace

Úvod > O nás > OMD

OMD

Co je OMD

Široká oblátská rodina zahrnuje i naše přátele, kteří se na našem poslání podílejí jako členové Oblátského misijního díla (OMD). Několik desítek členů OMD se za misie pravidelně modlí a přispívá na misijní projekty. Další dárci s námi zůstávají buď v pravidelném kontaktu, nebo pomáhají jednorázově.

Jako česká část oblátské rodiny podporujeme skrze Oblátské misijní dílo (OMD) misii s nejchudšími v Zimbabwe, v Pákistánu, na Srí Lance a na válkou devastované Ukrajině. Důvěryhodnost projektů a cílenost a účinnost pomoci zajišťují naši spolubratři, misionáři obláti, kteří s lidmi v nouzi přímo na místě žijí a pracují.

Šíře potřeb a podpory je veliká: potravinová pomoc, stavba domů pro chudé, chod misie v buši nebo na poušti, podpora rozvoje a samostatnosti místních lidí, provoz škol, programy pro děti a mládež, vzdělávání...


Zimbabwe

Díky pomoci OMD jsme v přechozích letech pomohli založit a vybudovat v buši novou oblátskou misii Maraire. V současnosti pomáháme misii s jejím chodem a doprovázíme ji na cestě k samostatnosti. Tu by měla velkým dílem zajistit zeleninová a ovocná zahrada a chov domácích zvířat. Důležitou i nadále zůstává potravinová a rozvojová pomoc nejchudším lidem v oblasti a práce s mládeží. Z Maraire se naše pomoc postupně rozšiřuje i do dalších koutů jedné z nejchudších zemí.


Pákistán

V pouštní oblasti Derekabad je už dlouhé roky svěřena misionářům oblátům péče o tamější křesťanskou menšinu. V minulosti zde působil také náš česko-rakouský spolubratr Günther Ecklbauer, v současnosti člen plaské komunity. Oblast Derekabad byla v létě r. 2020 postižena ničivými monzunovými dešti. 200 početných rodin přišlo o přístřeší. Dary pomáhají stavbě nových domků z kvalitnějších materiálů, jako jsou cihly a střešní krytina (oproti dřívější hlíně). Tradičně také pomáháme při provozu zdejších osmi škol, které si vzali obláti pro rozvoj tohoto místa na starost. Otevřena byla také střední škola, která poskytuje mladým lidem potřebné vyšší vzdělání.


Srí Lanka (La-Kri-Vi)

Důležitou oblátskou misií je práce s dětmi a mládeží. Obláti jsou na Srí Lance zodpovědní za La-Kri-Vi, jedno z největších dětských hnutí v zemi. Připravují programy pro více než 9000 dětí, z jejichž řad už vychovali téměř 500 vedoucích, kteří nyní za dílo přebírají sami zodpovědnost. Z darů OMD jsou financovány potřeby dětí, stejně jako formace budoucích animátorů. Činnost hnutí pomáhá také rozvíjet mezikulturní a mezináboženský dialog.


Ukrajina

Prostřednictvím oblátských komunit pomáháme lidem na válkou zkoušené Ukrajině přímo na místě. Obláti na Ukrajině poskytují ve svých domech dočasné přístřeší lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou. Spolu s vojenskými kaplany vyjíždějí do bojových zón a přinášejí lidem duchovní posilu, stejně jako materiální pomoc. Z oblátského domu v Tyvrivu se pravidelně vozí čerstvě upečený chléb do ulic Kyjeva. I nadále jsou potřeba generátory, teplé oblečení, přikrývky, trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. To všechno se financuje i z darů OMD.


Bližší informace

Dárcovský účet: 244 816 241/0300

Variabilní symboly:

Zimbabwe VS  560

Pákistán VS 410

Srí Lanka VS 430

Ukrajina VS 690

Mše na úmysl dárce sloužené v misiích VS 900

Aby byl příspěvek za úmysl v misii opravdovou pomocí, je dobré darovat 200 CZK.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc. Váš dar proměníme skrze OMD v pomoc lidem, kteří naši podporu opravdu potřebují. ​Děkujeme!

OMD kontakt

Oblátské misijní dílo, z.s.

Staroklokotská 1

390 03 Tábor-Klokoty

e-mail: omd@oblati.cz

Telefon: +420 603 224 665