Drobečková navigace

Úvod > Naše misie > Misie s mládeží

Misie s mládeží

Hned od počátku

Misie s mládeží není jen jedním z apoštolátů, kterým jsme se věnovali už od samého počátku našeho společného života a práce, je to služba, která nám jako řeholnímu společenství dokonce předcházela. Dříve než kolem sebe Evžen de Mazenod shromáždil první skupinu misionářů, založil už v dubnu 1813 tzv. „Sdružení křesťanské mládeže“. Když se totiž po své formaci v semináři a po svěcení vrátil do rodného Aix-en-Provence, byli mladí lidé, které potkával na ulici, mezi těmi, kteří byli „opuštění“, byli církvi vzdáleni nebo církev byla vzdálená jim.


Mladí v Evženově „Kongregaci mládeže“, jak se jim obvykle říkávalo, žili takřka řeholním rytmem života. Podle možností se měli denně účastnit mše, modlit se, během pravidelných setkání se měli pokorně a otevřeně upozorňovat na své chyby, nesměli navštěvovat pochybné zábavy, dvakrát týdně společně sportovali. Evžen se také vážně zajímal o jejich školní prospěch. První obláti vyšli právě z tohoto sdružení, které v září 1814, tedy celých 12 let před samotnou kongregací misionářů oblátů, obdrželo dokonce i papežské schválení.

A pokračujeme i dnes

Poslední generální kapituly prioritní místo misie s mládeží v naší službě jen potvrdily. Novým aspektem, kterým se tato naše misie v poslední době vyznačuje, je kladení důrazu na partnerství mladých v naší společné misii, setkávání oblátské mládeže na mezinárodní úrovni a vytváření sítě vztahů, která by oblátské mladé napříč světem lépe a snáze propojovala.