Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Jsme zasvěcení kněží a bratři s řeholními sliby

Jsme součástí řeholního společenství, jehož oficiální název je Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Obvykle jsme však označováni jako misionáři obláti nebo jednoduše obláti.

Založeni jsme byli v r. 1816 a během naší více než dvousetleté historie jsme se z malé skupinky provensálských misionářů rozšířili do více než 70 zemí, ve kterých nás v současnosti působí na 3500.

Dělíme se do tzv. provincií. My, obláti v Česku, patříme se spolubratry z Německa a Rakouska do oblátské Středoevropské provincie.


Jsme oblátští asociovaní

Jsme ale také ženy a muži, kteří neskládáme řeholní sliby, ale se zasvěcenými obláty jsme propojeni životem téhož charismatu a týmž misijním posláním. Žijeme běžný život, ale svou sounáležitost k oblátské rodině vyjadřujeme každoročně obnovovaným slibem, účastí na oblátské misii a pravidelným setkáváním a sdílením ve skupinách asociovaných.


Jsme přátelé a podporovatelé oblátské misie

Tradičním a účinným způsobem se oblátské misie účastníme i my, kteří jsme členy Oblátského misijního díla (OMD). Svou sounáležitost vyjadřujeme pravidelnou modlitbou za oblátské komunity a projekty po celém světě a také finanční pomocí. Konkrétním prostředkem, který nás s oblátskou rodinou v Česku propojuje, je misijní zpravodaj Očima misií.


Jsme zasvěcené sestry misionářky oblátky

Naše ženská větev inspirovaná životem a dílem bratří oblátů vznikla v r. 1997 ve Španělsku. Jako misionářky oblátky jsme tedy mladým řeholním společenstvím, které ale už působí ve třech zemích.


A ještě jsme... mnohem víc

Jsme také skupiny mladých doprovázené obláty a oblátskými asociovanými; jsme farníci z farních společenství, která byla misionářům oblátům svěřena do správy; jsme členové více než 40 mužských a ženských komunit (kontemplativních řádů, řeholních kongregací, sekulárních institutů...), které se z charismatu sv. Evžena narodily.


Jsme oblátská rodina!

Někdy jsme podle zakladatele misionářů oblátů sv. Evžena de Mazenod označováni také jako „mazenodská" rodina. To, co nás totiž v našich životech a službě propojuje, je charisma, tedy dar určitého způsobu života a poslání, které sv. Evžen od Boha obdržel a nám předal. Dnes navazujeme na mnoho bratří a sester, z nichž se mnozí výrazně zapsali do misijních dějin církve.