Drobečková navigace

Úvod > Naše misie > Misijní orace

Misijní orace


Modlitba oblátské rodiny

Misijní orace oblátské rodiny je modlitebním projektem oblátských asociovaných a misionářů oblátů Středoevropské provincie. Jde o privilegovaný způsob, jak zůstávat ve společenství navzdory vzdálenostem, které nás oddělují. Každou třetí neděli v měsíci se jako oblátská rodina setkáváme nad modlitbou s velmi jednoduchou strukturou, kterou tvoří nedělní evangelium, krátké svědectví jednoho z nás nazvané „Evangelium live" o tom, jak konkrétní Boží slovo žije v mém životě, a úryvek z textů našeho zakladatele Evžena de Mazenod. Vedle české verze existuje i verze anglická, která lépe umožňuje propojení členů oblátské rodiny po celém světě.

 

(EN) The missionary oraison is the common prayer of the Oblate family, in which all its members meet and connect. For our Founder, St. Eugene de Mazenod, it was a privileged channel to remain in living communion with his Oblates scattered in mission stations around the world. The missionary oraison of the Oblate Family is a prayer project of the Lay Associates and Oblates of the Central European Province. We pray the oraison every third Sunday of the month. The structure of the prayer is simple: the Sunday Gospel, a short reflection written by one of us, called „Evangelium Live“, on how God's Word is lived out in my life, and a passage from the texts of St. Eugene.

 

(DE) Die Oratio, das gemeinsame Missionsgebet der Oblatenfamilie, ist ein Gebetsprojekt der Assoziierten der Oblaten und der Oblatenmissionare der Mitteleuropäischen Provinz. Es ist ein privilegierter Weg, um trotz der Entfernungen, die uns trennen, in Gemeinschaft zu bleiben. Jeden dritten Sonntag im Monat treffen wir uns als Oblatenfamilie zum Gebet mit einer einfachen Struktur, die aus dem Sonntagsevangelium, einem kurzen Zeugnis von einem von uns, genannt "Gospel Live", darüber, wie das konkrete Wort Gottes in meinem Leben lebt, und einem Auszug aus den Schriften unseres Gründers Eugen von Mazenod besteht. Neben der tschechischen Version gibt es auch eine englische und eine deutsche Version, um die Verbindung zwischen den Mitgliedern der Oblatenfamilie auf der ganzen Welt noch einfacher zu machen.

2 Starší

Misijní orace 6/2023

Více

Publikováno 14. 2. 2024 11:41

Misijní orace 5/2023

Více

Publikováno 14. 2. 2024 11:13

Misijní orace 4/2023

Více

Publikováno 14. 2. 2024 11:11

Misijní orace 3/2023

Více

Publikováno 14. 2. 2024 11:10

Misijní orace 2/2023

Více

Publikováno 14. 2. 2024 11:08

Misijní orace 1/2023

Více

Publikováno 14. 2. 2024 11:06

2 Starší