Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Nová Kaledonie: biskupové na straně Kanaků

Nová Kaledonie: biskupové na straně Kanaků„Tichomořská biskupská konference je v této době politické krize, která v posledních dnech vedla k vypuknutí násilí, hluboce solidární se sestrami a bratřími z národa Kanak. (…) Nelze přehlížet, že propuknutí násilí je projevem frustrace komunity, která je svědkem neustálého podkopávání svých domorodých a politických práv.“ Tak začíná zpráva, kterou zveřejnil generální sekretariát Tichomořské biskupské konference (TBK) v návaznosti na střety, k nimž došlo v Nové Kaledonii a zejména v hlavním městě Noumea a při kterých byli prozatím zabiti tři lidé a stovky lidí byly zraněny.
Protesty vypukly poté, co byl v Paříži schválen návrh zákona, který přiznává volební právo v provinčních volbách (plánovaných na rok 2025) Francouzům, kteří na souostroví pobývají již deset let, čímž se oslabuje politický vliv místního domorodého obyvatelstva, které je již nyní silně sociálně a ekonomicky marginalizováno.
Komuniké TBK poukazuje na to, že současná situace je přímým důsledkem jednání francouzské vlády, která již několik měsíců „svírá hrdlo Kanakům, kteří stále z hloubi srdce volají po získání vlastního příběhu svobody, rovnosti a bratrství“.
Nová Kaledonie je součástí zámořských území. Přestože zůstává pod francouzskou svrchovaností, má poloautonomní vládu, ale frakce usilující o nezávislost, vedené Národní frontou osvobození Kanaků a socialisty, již léta bojují za úplnou autonomii na Paříži.
Dosud se konala tři referenda o nezávislosti - v letech 2018, 2020 a 2022, Všechna vyhrála strana „ne“, ale jak připomíná TBK, aktivisté za nezávislost v roce 2022 vyzvali k odložení hlasování, „aby rodiny Kanaků a Kaledonců postižených covidem-19 mohly truchlit“. Francouzský koloniální stát se ale rozhodl třetí referendum ponechat v platnosti, což vedlo k bojkotu zastánců nezávislosti. Podle dohody mezi Paříží a bývalou kolonií by tři referenda s hlasy „ne“ deklarovala zřeknutí se nezávislosti, zatímco pro vznik samostatného státu by stačilo pouze jedno referendum, v němž by zvítězilo „ano“.
„Po dvaceti letech konsensuálního řízení se nyní krach dialogu mezi francouzskou vládou a aktivisty za nezávislost a kanakským lidem stal skutečností. A úzká spolupráce mezi francouzskou vládou a místní (profrancouzskou) pravicí je všem zřejmá,“ pokračuje prohlášení.
Koncept, který místní církve převzaly za svůj, zdůrazňuje hluboké vícerozměrné spojení člověka s jeho zemí a přírodou, která ho tvoří a definuje, s jeho předky a nehmotným dědictvím, s členy jeho společenství a s ostatními.
Tichomořská konference církví proto naléhavě vyzývá Francii, aby „ctila svou nestrannou roli v procesu dekolonizace tím, že okamžitě stáhne návrh ústavního zákona o volbách a neprodleně zahájí proces spravedlivého dialogu, který bude zprostředkován neutrální třetí stranou“.
Vlastimil, OMI
(zdroj: AsiaNews)