Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Haiti: období velkého násilí a nejistoty

Haiti: období velkého násilí a nejistotyOzbrojené skupiny a násilnické gangy ovládly Port-au-Prince a uvrhly město do stavu ochromení a strachu. Neustálá přítomnost těchto frakcí vytvořila atmosféru útlaku, kde je bezpečnost iluzí a každodenní život narušuje všudypřítomné násilí.
Svědectví lidí žijících v epicentru této krize, jako je provinciál misionářů oblátů otec Jolicoeur Dominique, OMI, vykreslují otřesný obraz města v chaosu. Prázdné ulice, zavřené školy a nemožnost volného pohybu odrážejí zničující rozsah situace. Dokonce ani místa, která poskytují útočiště a péči, jako je katolická nemocnice, nejsou vůči násilí a rabování imunní, takže obyvatelé zůstávají bez prostředků a ochrany.
Nedostatek účinného národního a mezinárodního zásahu zanechal haitský lid v nejisté a zoufalé situaci. Snahy o obnovení stability brzdí odpor ozbrojených skupin, které odmítají jakoukoli pomoc, která nepochází od nich samotných. Uprostřed této krize čelí haitský lid nerovnému boji o přežití a na obzoru je jen malá naděje na okamžitou změnu.
V této kritické chvíli je nezbytné, aby si mezinárodní společenství uvědomilo zoufalou situaci na Haiti a reagovalo na ni. Solidarita a podpora doma i ze zahraničí jsou nezbytné, aby uprostřed takové temnoty prosvitly záblesky naděje. Pouze společným a koordinovaným úsilím můžeme pomoci haitskému lidu tuto krizi překonat a přiblížit se budoucnosti míru a stability.

Vlastimil, OMI
(zdroj: omiworld.org)