Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Oblátská přítomnost na Sahaře

Oblátská přítomnost na SahařeOblát Fabio Ciardi, ředitel generální služby oblátských studií, navštívil v únoru oblátskou komunitu na Sahaře. Fabio tam pro místní spolubratry vedl duchovní obnovu. Pak se o své zkušenosti z pobytu podělil i s námi.
Je ještě tma. Před dveřmi policejní stanice neustále stojí obrněné policejní auto, které nám má zajišťovat ochranu. Policista je sám. Ostatní jsou uvnitř. Je čas na první denní modlitbu. Policista se vrhá na zem směrem k Mekce a odříkává modlitbu. Chvíli poté se scházejí i obláti ve svém prázdném kostele, aby se pomodlili chvály, a zůstávají tam v prodloužené tiché modlitbě. Bůh naslouchá modlitbě muslima i křesťana... Je Otcem všech.
Obláti na Sahaře založili pobočku Charity, starají se o křesťanské přistěhovalce z mnoha afrických zemí, pečují o vězně, pomáhají v centru pro postižené, navazují vztahy s muslimy... Dělají mnoho věcí. Ale co dělají skutečně?
Když jsem přijel na letiště, měl jsem při pasové kontrole uvést adresu svého pobytu. To byl problém, protože jsem ji neměl. Dlouho jsme spolu s úředníkem mluvili. Nakonec na mě zakřičel: „Igregia (kostel)!“ Jako by chtěl říct: „To vám trvalo tak dlouho mi říct, že jdete do kostela?“ Přesnější adresy není třeba. V celé marocké části Sahary jsou jen dvě křesťanské farnosti, jedna v Dakhle a druhá o 500 kilometrů severněji v Laâyoune. Obě farnosti má na starost tatáž oblátská komunita. Je to území stejně velké jako celá Itálie.
Kostel v Dakhle je malý architektonický skvost. Když jsem uvnitř, celý den v osamělém tichu, teprve chápu, co obláti na Sahaře doopravdy dělají. Jednoduše v této muslimské zemi udržují živou Ježíšovu přítomnost. To oni jsou církev! Nejen z právního hlediska (otec Mario je apoštolským prefektem, který tak na místě zastupuje papeže), ale především proto, že v této velké zemi zachovávají živou Ježíšovu přítomnost. Ježíš v eucharistii, ve svatostánku; Ježíš živý mezi nimi; Ježíš živý v malé křesťanské komunitě tvořené chudými zahraničními dělníky. Ale je to Ježíš živý! „Tichá přítomnost. Kapka evangelia v moři islámu,“ jak říká otec Carlo.
Co dělal Ježíš třicet let v Nazaretě v tichosti; byl to bezvýznamný čas? Ne, byl Ježíšem. Třicet let ve skrytosti a pak tři roky veřejného působení. Nepromarnil těch třicet let? Ne, byl Ježíšem.

Kačka Zahradníčková, oblátská asociovaná
(zdroj: omiworld.org)