Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Oblátská večerní škola o sociálním učení církve

Oblátská večerní škola o sociálním učení církveOblátská teologická škola pokračuje už čtvrtým rokem. Přišla na svět v čase, kdy jsme se nemohli osobně scházet a také sdílení života víry bylo velmi omezené. Naprosté většiny opatření a komplikací souvisejících s pandemií koronaviru jsme se rádi zbavili a rychle na ně zapomněli, přesto i toto těžké období přineslo něco, co si rádi uchováváme dodnes a co svou silou přemohlo i nečitelný a zákeřný virus.

Asi pro padesátku studentů původně sobotní, v současnosti už večerní oblátské školy je to především radost ze společenství, které se s překvapivou intenzitou a skutečnou blízkostí daří vytvářet i v on-line prostoru, a také touha po prohlubování vlastní víry.

Letos se během naší výuky probíhající jednou měsíčně snažíme proniknout do sociální nauky církve. A pomocí nám k tomu jsou především dva skvělé texty papeže Františka a také živá svědectví a životní příběhy lidí, které nám teoretické principy sociálního učení, jako jsou solidarita, subsidiarita, zásada všeobecného určení pozemských statků nebo nezcizitelné hodnoty lidské osoby, převádějí do skutečného života.

Po třech výkladových lekcích uvádějících především do biblických a teologických základů integrální ekologie, do tradice sociálního magisteria a do studia Františkových sociálních encyklik Laudato si' a Fratelli tutti se právě teď ocitáme uprostřed tří zkušenostních cyklů. Pozvali jsme do naší školy tři odborníky, kteří sociální nauku církve žijí ve svém běžném životě. Nejprve jsme si s Romanem Hajšmanem, zakladatelem společnosti Možnosti tu jsou, povídali kromě jiného o tom, jak lze propojit snahu o udržitelné hospodaření s vytvářením pracovních příležitostí pro lidi s handicapem. V únorové škole jsme díky Pepovi Zvoníčkovi pronikali pod povrch Františkovy ekonomiky. A v březnu… To je zatím tajemství, ale pokud všechno vyjde, bude na pořadu dne politická a společenská angažovanost křesťana.

Jako v každé jiné škole, tak i u oblátů závisí úspěch studentů především na samostudiu. Domácím úkolem je tedy soustavná četba Laudato si' a Fratelli tutti a reflexe toho, jak by bylo možné to slyšené převést do našeho všedního života. Jedno je ale jasné: společně nás to fakt baví!

Vlastimil, OMI