Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Blízko k lidem: obláti v Port-au-Prince

Blízko k lidem: obláti v Port-au-PrinceCelá naše „charismatická“ rodina je solidární s obláty a celou církví na Haiti. Jsme tu už dlouho svědky hluboké krize, kterou ještě zhoršily nedávné vlny násilí. Naše srdce, myšlenky a modlitby jsou v této těžké době s haitským lidem. Zde přinášíme svědectví Jolicoeura Dominiqua, OMI, haitského provinciála:

„Hlavní město Port-au-Prince, vystavené neustále nejrůznějším problémům, čelí od 29. února situaci, která je pro jeho obyvatele a také pro nás obláty ze Západního distriktu velmi obtížná. Byli jsme právě uprostřed každoroční rekolekce, když to vypuklo. Naše duchovní cvičení jsme museli zkrátit o půl dne, abychom dali spolubratřím čas na návrat domů, a především abychom zabránili materiálním škodám, strachu a teroru, který se šířil přímo v blízkosti našeho provinčního domu. Sotva spolubratři odjeli, byl na dvoře postřelen náš vrátný, projektil se mu zasekl do pánve. Abychom ho mohli odvézt do nemocnice a nechat ho operovat, potřebovali jsme pomoc místní policie, která zorganizovala stálou ochranu za ohradní zdí provinčního domu, protože ulice byla obsazena gangstery, oblast byla monitorována drony a zvědové tu stopovali svou kořist - většinou jsou za účelem výkupného unášeni věřící muži a ženy.
Jsme tu mezi dvěma velkými bariérami uprostřed ulic. Jedna je připojená k našemu plotu, hned za zdí, kterou jsme právě opravili kvůli prasklinám, aby chránila sousední sídliště. Druhá je 10 km od našeho domu, aby zablokovala případný průjezd. To všechno dokresluje naši nejistotu. Jediné, co máme, je Boží ochrana.
Všechny řeholní komunity v oblasti jsou od chvíle, kdy opět začaly únosy namířené proti nám, zavřené ve svých domech. Jsme mezi sebou v pravidelném kontaktu, abychom věděli, co se děje.
V neustálé pohotovosti je nás tu téměř třicet oblátů. Odstoupení předsedy vlády zatím pro naši oblast žádné zlepšení situace nepřineslo, stále se střílí, ulice jsou i dále zablokované, banky nefungují, nákupní centra se otevírají tajně a není snadné sehnat ani základní potřeby, kterých v našich malých skladech ubývá. Chybějí nám pohonné hmoty, a tím se velmi omezuje i náš pohyb. Stále doufáme, že se situace upokojí a že budeme moct ve svém poslání pokračovat. Navzdory chaotické situaci nesmíme ztrácet naději. Následujeme Ježíše na jeho křížové cestě.“

V těchto dnech se v senegalském Dakaru schází na společném zasedání generální správa misionářů oblátů s regionem Afrika-Madagaskar. Skrze krátké poselství vyjádřili spolubratři z ústředního vedení podporu oblátům na Haiti, zejména pak těm, kteří jsou přímo v Port-au-Prince:
„Svými modlitbami doprovázíme v této chvíli nejistoty, kterou prožíváte spolu s trpícím haitským lidem, život každého z vás. Modlíme se k Pánu života, abyste se uprostřed tolika zmatků a nespravedlnosti každý den snažili budovat jeho Království. Vážíme si vašeho úsilí být s Božím lidem jako rozsévači pokoje a poutníci naděje. Připojujeme se ke všem, kdo volají po ukončení násilí a obnově institucí, které umožňují demokratickou správu a dodržování práv.
Vyzýváme obláty a ostatní členy naší charismatické rodiny, aby si zachovali své misijní odhodlání, tváří v tvář nepřízni osudu neztráceli odvahu a vytrvale se modlili k Pánu za obnovu pokoje a míru; aby byli tvůrci dialogu, naděje a solidarity s Božím lidem; aby vždy podporovali jednotu mezi občanskou společností a politickými aktéry; aby podporovali prostředky, které umožní smíření, a aby se vytrvale modlili za haitský lid.
Děkujeme vám, že nás o aktuální situaci informujete, abychom mohli být hlasem těch, kteří hlas nemají. Kéž náš hlas a síla naší modlitby provází obláty a členy naší charismatické rodiny, aby neochabovali a aby i nadále psali dějiny této země jako Poutníci naděje ve společenství.“
Kateřina Zahradníčková, oblátská asociovaná
(zdroj: omiworld)