Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Zapomenutý Myanmar: Velikonoce v bambusové katedrále

Zapomenutý Myanmar: Velikonoce v bambusové katedráleLoikaw, město na východě Myanmaru v barmském státě Kayah, je bohužel pusté. Občas je nazývané „městem duchů“, protože civilní obyvatelstvo uprchlo, aby se ukrylo před střety mezi regulérní armádou a milicemi, které se staví proti vojenské juntě, jež se chopila moci při převratu v únoru 2021. Město, které bylo zasaženo armádním bombardováním, jelikož je považováno za jednu z bašt tzv. Lidových obranných sil spojených s armádami etnických menšin, opustili také kněží, řeholníci, řeholnice, katecheté a katolické rodiny. K tomu se v posledním období přidává také obtížná situace mladých lidí, kteří se obávají povinných odvodů, zavedených v posledních týdnech vládou. Mladí lidé nechtějí narukovat a bojovat proti lidu. Z tohoto důvodu se někteří přidávají k povstaleckým silám, jiní se skrývají, další emigrují.
Mezi uprchlíky je také katolický biskup z Loikaw Celso Ba Shwe, který musel loni v listopadu opustit svou katedrálu Krista Krále, obsazenou armádou a přeměněnou i s připojeným komplexem, který zahrnuje biskupství, kněžskou rezidenci, pastorační centrum a zdravotní středisko, na základní vojenský tábor.
Biskup prožíval toto bolestné vyhnanství jako „příležitost, kterou mi dal Bůh, abych byl blíže lidem, abych se všemi vysídlenými lidmi sdílel stav uprchlíka, abych navštěvoval a utěšoval ztrápená srdce.“ Biskup se nejprve dočasně přestěhoval do jiných farností v diecézi a pak se stal hostem arcidiecéze Taunggyi ve státě Shan. Odtud vydal výzvu k míru a vyzval barmské katolíky, aby „usilovali o skutečnou svobodu a trvalý mír, budovali smíření a zřekli se nenávisti, agrese a nepřátelství“.
Občanská válka v Loikaw způsobila rozptýlení věřících, což hluboce zasáhlo do pastoračního života místní církve: církevní hranice farností jsou neurčité, vojenskými útoky bylo dosud zasaženo a poškozeno 12 kostelů a v diecézi je zcela vysídlených 31 ze 41 farností.
Biskup Ba Shwe nebude moci slavit obřady Svatého týdne a Velikonoc ve své katedrále v Loikaw, ale v nové „bambusové katedrále“ pojmenované po Kristu Králi, prosté dřevěné kapli, speciálně postavené v lese. „Tak,“ jak říká, „se vytváří společenství, které se shromažďuje kolem Ježíše, i když je rozptýleno po celém území, a zůstává i v době soužení sjednoceno v modlitbě“.

Vlastimil, OMI

(zdroj: Fides)