Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Obláti a VIVAT International

Obláti a VIVAT International30. května 2024 se v našem oblátském generálním domě konala významná událost, při níž generální představený o. Chicho hostil zasedání Mezinárodní správní rady organizace VIVAT International.
Toto setkání neprobíhalo jen v jedné místnosti uprostřed Říma, ale prostřednictvím Zoomu překlenulo kontinenty a přivedlo dohromady účastníky z Ameriky, Evropy a Afriky. Podtrhlo tak globální dosah a propojenost VIVAT International.
Co je VIVAT International?
VIVAT International je dynamická nevládní organizace zahrnující více než 17 000 členů z 12 katolických náboženských kongregací. Tato nevládní organizace, která působí ve 121 zemích, se zasazuje o prosazování lidských práv a úzce spolupracuje s OSN. Její poslání je prosté: žít svou víru také skrze aspekt prosazování spravedlnosti a důstojnosti pro každého.
Mezinárodní organizace VIVAT byla založena v listopadu 2000 Společností Božího Slova (SVD - verbisté) a Misijní kongregací Služebnic Ducha svatého (SSpS). Název organizace, odvozený z latinského slova „VIVERE“, což znamená „ŽÍT“, symbolizuje závazek k životu pro všechny.
Zásadní role misionářů oblátů
Jako misionáři obláti (OMI) jsme se k organizaci VIVAT připojili v roce 2009 a posílili jsme poslání této nevládní organizace především tím, že se můžeme v rámci její činnosti opírat o své velmi úzké vztahy s místními komunitami. Toto partnerství se zaměřuje na spravedlnost, mír a integritu stvoření (JPIC) a vystihuje náš cíl „společně se propojovat, povzbuzovat a posilovat“ jako „poutníci naděje ve společenství“, jak zdůraznila naše generální kapitula v roce 2022.
Práce VIVAT přesahuje rámec pouhých setkání a lobbingu. Jde o to vyhrnout si rukávy a měnit věci k lepšímu tam, kde na tom nejvíce záleží. Její členové se zaměřují na práci s lidmi žijícími v chudobě, na podporu lidských práv, udržitelného rozvoje a ekologické udržitelnosti. Jejich přístup je holistický a jeho cílem je vytvářet inkluzivní komunity a chránit náš společný domov pro budoucí generace.
Jednota a kolektivní akce
Na setkání jeho účastníci diskutovali také o výhodách členství ve VIVAT. Nejde o peníze nebo o věci, ale o obhajobu chudých a lidí na okraji společnosti. Inspirováni výzvou papeže Františka k synodalitě - společnému putování - zdůraznili význam jednoty, kolektivní akce a vytváření sítí vztahů umožňujících prosazování změn.
Naše úloha při prosazování spravedlnosti
Poslání organizace VIVAT je zcela v souladu s našimi oblátskými hodnotami. O změnách její členové nejen mluví, ale také je žijí. Práce VIVAT International na místní úrovni, ale i v OSN ukazuje, že žitá víra může ve světě vytvářet skutečnou pozitivní změnu. Poslání organizace VIVAT International nám připomíná, že i my máme svou úlohu při prosazování spravedlnosti, ochraně lidských práv a ochraně našeho společného domova. Tím, že se připojíme k jejich úsilí, pomáháme jako obláti budovat svět, kde důstojnost, rovnost a spravedlnost nejsou jen slova, ale stávají se skutečností pro každého.

Slovy svatého Evžena: „Musíme se snažit vést lidi především k tomu, aby se stali lidmi, pak křesťany a nakonec jim musíme pomoci stát se svatými.“ To vystihuje ducha a poslání organizace VIVAT International: žít víru prostřednictvím činů a dělat svět lepším místem pro všechny.
Vlastimil, OMI
(zdroj: omiworld.org)