Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Rekordní počet křtů: Co dělá církev ve Francii jinak?

Rekordní počet křtů: Co dělá církev ve Francii jinak?Mluví se o rekordu: na letošní velikonoční vigilii bylo ve Francii pokřtěno více než 12 000 lidí.
Mezi nově pokřtěnými je podle biskupské konference 7135 dospělých, z nichž 36 procent je ve věku 18 až 25 let, a 5000 mladých lidí ve věku 11 až 17 let. V některých diecézích se počty katechumenů zdvojnásobily. Po oblasti Paříže a jejího okolí, která již delší dobu hlásí rostoucí čísla svátosti křtu mezi dospělými, zasáhl tentokrát tento trend i více venkovských regionů. Obzvláště silně vzrostl podíl mladých dospělých ve věku od 18 do 25 let. Za posledních pět let se celostátně zvýšil o 150 procent. Podíl studentů na nově pokřtěných je 23 procent. Více je mezi budoucími katolickými křesťany žen než mužů. 61 procent novokřtěnců pochází z křesťanského prostředí. Lidé, kteří vyrostli bez jakéhokoli náboženství, tvoří téměř čtvrtinu pokřtěných. Kolem 350 nových křesťanů (pět procent) pochází z prostředí muslimského.
Jde o výrazný fenomén, který začal zhruba před deseti lety a neustále roste. Studentský kaplan Vincent Breynaert, vedoucí Kanceláře pro pastoraci mládeže a povolání Francouzské biskupské konference říká: „Tito mladí lidé nejsou primárně plodem hledání vlastní identity, ale opravdové duchovní žízně a hledání smyslu v sekularizované společnosti. Mnozí jako svou motivaci uvádějí svědectví víry na internetu, jiní krásu liturgie či uklidňující ticho v kostele. Mnoho katechumenů řeklo, že se naučili modlit od svých prarodičů.“
Na otázku, zda existuje nějaký nový speciální program pro mladé lidi, o. Vincent odpověděl, že ne. Diecéze sice rozšířily svou nabídku pro mladé lidi, ale velkou měrou k tomuto směřování přispěla i křesťanská hnutí. Mezi ně patří např. skauti s více než 150 000 mladými lidmi a také různé charismatické komunity, které kromě duchovních akcí organizují i volnočasové aktivity, jako jsou prázdninové tábory a výlety na známá „poutní“ místa, jako je Taizé nebo Lurdy.
„Současní mladí lidé přistupují k otázce víry otevřeněji než předchozí generace,“ říká Catherine Chevalier, vedoucí sekce pro katechezi a katechumenát při biskupské konferenci. Chtějí někam patřit a zažít komunitu, pro ostatní je počátkem jejich cesty také znovuobjevení rodinné víry. Jiní zmiňují setkání s přáteli, liturgii nebo jiné církevní slavnosti, při kterých pocítili touhu být pokřtěni.
K takovému rozhodnutí tedy nutně nevede „misijní úsilí“ církve, jak říká biskup z Limoges Pierre-Antoine Bozo, ale především různá setkání.
Günther Ecklbauer OMI
(zdroj: www.katholisch.de)